Øvelser

Foreninger

Mølle med modtagning

Beskrivelse

Mølle med modtagning er en øvelse der har til formål at hjælpe gymnasten med et korrekt bevægelses mønster i sin mølle frem til at gymnasten står på hænder i møllen. Samtidig kan gymnasten efter korrekt mølle-håndstand øve sin sidste del af møllen hvor afsætsbenet skal benyttes som en vægtstang for at gymnasten kan kommer flot op og stå og afslutte sin mølle.

Det er i denne øvelse instruktørens opgave at standse gymnasten i mølle-håndstanden og tilrette positionerne inden gymnasten afslutter øvelsen.

Udførelse

  1. Gymnasten stiller sig klar med armene pegende let op.
  2. Gymnasten træder et stort skridt frem (afsætsbenet) og med en lige linje gennem kroppen føres armene mod gulvet et stykke foran foreste ben, samtidig med at det bagerste ben (svingbenet) i opsvinget føres op.
  3. Lige inden gymnasten har sin håndisætningen udfører gymnasten en 90 graders vending således at hænderne nu (én hånd af gangen) placeres på en lige linje ud fra forreste ben (afsætsbenet) med en skulderbredde som mellemrum mellem hænderne.
  4. Det foreste ben (afsætsbenet) laver nu et afsæt hvorved hele vægten ligges på armene.
  5. Benene holdes spredte og gymnasten fører benene lige hen over kroppen til en flot mølle-håndstand opnås. Gymnasten har blikket rettet mod gulvet mellem hænderne.

Slutningen af møllen kan man vælge også at have fokus på således at følgende punkter også gennemgås

6. Gymnasten bøjer nu let i hoften og vender foden på svingbenet så tæerne peger mod hænderne og svingbenet sættes i jorden og efterfølgende afsætsbenet (tæerne pegende mod hænderne eller mod samme side som maven i møllen peger).
7. Kroppen løftes og springet afsluttes med hænderne pegende let op.

NB: Det er vigtigt at opretholde spredte ben og et strakt afsætsben i den sidste del af møllen da benet på den måde kan bruges som en vægt der er med til at trække overkroppen op efter mølle-håndstanden.

Typiske fejl

  • Gymnasten har svært ved at komme lige igennem sin mølle og lande den i en mølle-håndstand i balance – dette skyldes ofte at gymnasten udfører sin mølle “med siden til”, altså at gymnasten laver sin første 90 graders vending med overkroppen alt for tidlig.

Fokusområder

  • Gymnasten udfører et kraftigt men kontrolleret afsæt så benene standses i en mølle-håndstand.
  • Gymnasten rettes til for at opnå korrekt strakt kropspositioner med strakte ben og fodled i møllen.
  • Gymnasten udfører først sin første 90 graders drejning lige inden håndisætning.
Gymnastik guiden

Gymnastik Guiden ApS

info@gymnastikguiden.dk

CVR: 39348403