Øvelser

Foreninger

Mølle

Mølle, møllevending, vejrmølle – kært barn har mange navne – og møllen kommer i talrige udformninger, alt efter hvilken vej man vender i henholdsvis starten og slutningen af springet. Møllen er et grundspring og indeholder mange vigtige elementer. Det betyder at en flot og korrekt mølle giver et godt grundlag til også at styrke indlæringen af andre spring som fx, rondat, håndstand og kraftspring da mange af elementerne fra møllen får igen heri.

Nedenfor finder i de opstillinger som GymnastikGuiden anbefaler at benytte når jeres gymnaster skal lære at mestre en flot mølle.

Korrekt udførelse af mølle (stående uden indspring):

Gymnasten stiller sig klar med armene pegende let op.
Gymnasten træder et stort skridt frem (afsætsbenet) og med en lige linje gennem kroppen føres armene mod gulvet et stykke foran forreste ben, samtidig med at det bagerste ben (svingbenet) i opsvinget føres op.
Lige inden gymnasten har sin håndisætningen udfører gymnasten en 90 graders vending således at hænderne nu (én hånd af gangen) placeres på en lige linje ud fra forreste ben (afsætsbenet) med en skulderbredde som mellemrum mellem hænderne.
Det forreste ben (afsætsbenet) laver nu et afsæt hvorved hele vægten ligges på armene.
Benene holdes spredte og gymnasten fører benene lige hen over kroppen. Gymnasten har blikket rettet mod gulvet mellem hænderne.
Gymnasten bøjer nu let i hoften og vender foden på svingbenet så tæerne peger mod hænderne og svingbenet sættes i jorden og efterfølgende afsætsbenet (tæerne pegende mod hænderne eller mod samme side som maven i møllen peger).
Kroppen løftes og springet afsluttes med hænderne pegende let op.
Husk at afsætsbenet er som en vægtstang i slutningen af møllen – afslutningen på møllen hvor kroppen skal op, mestres derfor langt lettere hvis gymnasten holder benet strakt og spredt i slutningen.

Hjælp til typiske fejl

Gymnasten kan ikke få benene svunget op gennem en lige linje – Kraften og benenes retning i møllen er ofte tæt forbundet med armenes placering i starten af møllen, udfører gymnasten sin mølle “med siden til” allerede inden hænderne er på vej ned til håndisætning ligger fejlen formegentlig her. Gymnasten kan med fordel udføre øvelsen “Mølle-håndsstand med modtagning” for at tilrette dette.

Se det fulde mølle spring her:

Mølle fra side til side

Mølle fra side til side er en øvelse hvor gymnasten træner bensving med skiftevis højre og venstre ben forrest. Øvelsen er god til de helt små gymnaster som skal til at kende deres favorit side og som samtidig skal træne vægtbæring på armene.

Øvelsen kan udføres på forskellige redskaber hvor gymnasten kan spring over fx. bænke, sidekasser, eller forskellige smalle stykker skum.

Opsving på skumplint – ben som vægtstang

Opsving på skumplint er en øvelse hvor gymnasten træner at få mere kraft i afsættet til møllen og samtidig lærer at benytte afsætsbenet som en vægtstang når møllen skal afsluttes. Opsvinget på skumplinten er i denne øvelse vist hvor en instruktør står klar til at støtte gymnasten, men når gymnasten mestrer en håndstand kan øvelsen flyttes og laves på en måtte eller lign. og gymnasten kan nu selv udføre øvelsen.

Hulahop-mølle

Hulahop-mølle er en øvelse for de mindste gymnaster, hvor gymnasten lærer rytmen i en mølle. Samtidig trænes vægtbæring på armene og gymnasten bliver fortrolig ved at bevæge sig sidelæns med benene i vejret.

Mølle over skumplint

Mølle over skumplint er en øvelse hvor gymnasten udfører en mølle hen over en skumplint. Øvelsen kan trænes af alle gymnaster fra de helt små til dem der udfører flotte møller, men som skal vedligeholde den gode teknik. Øvelsen har til formål at styrke gymnastens afsæts ben og samtidig for de helt små at aflaste armene en smule da de små gymnaster har tendens til at falde hårdt ned på armene i starten af deres mølle træning.

Gymnastens mølle vil de første mange gange sandsynligvis være noget krumme og bukkede, men som gymnasten gradvist sideløbende får styrket sit afsæt, håndstand og kontrol over sine ben når gymnasten står på hovedet vil møllen begynde at tage sin rette form.

Frimærke-mølle

Frimærke-mølle er en øvelse hvor vi kan udfordre gymnasten på møllens form. Vi udfører møller hvor arme og ben kun berører underlaget der hvor der er lagt frimærker/tæppefliser ud på gulvet. Vi kan på den måde rette afstand mellem benene, armene og også derimellem. Frimærkemøllen kan også benyttes i en buet form som en overgang fra hulahop-møllen.

Mølle med modtagning

Mølle med modtagning er en øvelse der har til formål at hjælpe gymnasten med et korrekt bevægelses mønster i sin mølle frem til at gymnasten står på hænder i møllen. Samtidig kan gymnasten efter korrekt mølle-håndstand øve sin sidste del af møllen hvor afsætsbenet skal benyttes som en vægtstang for at gymnasten kan kommer flot op og stå og afslutte sin mølle.

Det er i denne øvelse instruktørens opgave at standse gymnasten i mølle-håndstanden og tilrette positionerne inden gymnasten afslutter øvelsen.

Mølle-håndstand ved væg

Mølle-håndstand ved væg er en øvelse der har til formål at arbejde videre med korrekt bevægelsesmønster i gymnastens mølle. Øvelsen kan som udgangspunkt øves af gymnasten selvstændigt, og er en naturlig efterfølger til øvelsen “Mølle-håndstand med modtagning”.

Øvelsen her er god til at gøre gymnasten bevidst om hvorvidt det er lykkedes at svinge benene strakt og lige igennem luften, da benene ellers i så fald vil ramme måtten.

Mølle i niveau

Mølle i niveau er en øvelse der giver gymnasterne en smule mere tid og samtidig et løft i slutningen af møllen, således at gymnasten har lettere ved at færdiggøre sin mølle.

Gymnasten udfører en mølle stående på et tilløbskasse eller lign. der kan give en forhøjning på det ønskede – start med ca. 30 cm, og trap derefter gradvist ned.

Mølle på kile

Mølle på kile har til formål at tilføre gymnasten ekstra kraft så møllen for nybegyndere bliver en smule lettere at mestre. Øvelsen kan foregå på de fleste typer skrå underlag helt ned til en simpel opstilling med et spingbræt under en rullemåtte.

Mølle på tværs

Mølle på tværs er en øvelse der skal gøre det lidt spændende for gymnasterne at lave en lang flot mølle. I øvelsen udfører gymnasten en mølle tværs hen over en tilløbsmåtte eller lign. hvor kun hænderne berører måtten.

Mølle på fladt underlag

Mølle på fladt underlag er endestationen for gymnasten der har kæmpet for at nå i mål med sin mølle. Møllen udføres i denne øvelse på fladt underlag, og gymnasten skal derfor selv være i stand til at tilføre den rette mængde energi og teknik til springet.

Mølle med kontrolvæg

Mølle med kontrolvæg er en øvelse der let kan udføres af gymnasten selvstændig så snart gymnasten mestrer sin mølle. I denne øvelse får vi testet om hvorvidt gymnasten får ført benene lige igennem sin mølle. Hvis dette ikke sker vil fødderne snitte måtten.

Mølle gennem tunnel

Mølle gennem tunnel er øvelse der på en sjov måde udfordrer den dygtige gymnast med flotte mølle eller vovehalsen der tør kaste sig ud i en god udfordring. Møllen udføres mellem 2 opstillede vægge af fx. tilløbskasser eller lign.

Mølle på raketbane

Mølle på raketbane er egnet til gymnasten der kan, eller næsten kan, udføre sin mølle alene. Gymnasten tilfører energi til springen vha. afsættet i trampolinen. Øvelsen er god til at rette gymnastens teknik af på inden der sættes fuld tilløb på.

Gymnastik guiden

Gymnastik Guiden ApS

info@gymnastikguiden.dk

CVR: 39348403